Waarom is groene en duurzame energie zo belangrijk?

Duurzame en groene energie is zeer belangrijk voor het behoud van onze aarde. Onze maatschappij is nu vrijwel geheel afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen. Behalve dat ze schaars worden, brengen ze ook heel veel schade toe aan onze aarde en wordt het steeds duurder om ze te winnen, in verhouding tot wat het oplevert.

Duurzame energie is energie van de zon of gebaseerd op krachten die door de zon worden veroorzaakt, zoals wind en getijden van de oceanen. Ook biomassa (voor zover niet concurrerend met voedselproductie of ten koste gaand van bos dat niet wordt gecompenseerd) is een duurzame energiebron die bijna overal aanwezig is. Duurzame energie is niet schadelijk voor het milieu, raakt nooit op en is bijna overal in de een of andere vorm beschikbaar. Als we het zelf, lokaal in Schijndel, opwekken, worden we bovendien een stuk onafhankelijker. Ook in de prijs merk je dat. Zelf energie opwekken en gebruik maken van groene stroom is altijd voordeliger!

Geen CO2 uitstoot

Menselijke activiteiten zorgen ervoor dat de atmosfeer wordt overladen met uitlaatgassen. Deze uitlaatgassen werken de opwarming van de aarde in de hand en hebben een nefaste invloed op onze gezondheid, leefomgeving en klimaat.

Betere gezondheid en leefomgeving

Elektriciteit opwekken op basis van groene energie in plaats van fossiele brandstoffen heeft een gunstige invloed op onze gezondheid. De winning van fossiele brandstoffen gaat gepaard met enorme lucht- en watervervuiling. En dat laatste is nauw gerelateerd aan ademhalingsproblemen, hersenschade, hartaanvallen en kanker. Fossiele brandstoffen vervangen door groene energie zou zelfs de kosten voor de gezondheidszorg drastisch naar beneden halen.

Bovendien brengen wind- en zonne-energie geen luchtvervuiling met zich mee en is er geen water nodig om deze op te wekken. Dat is allerminst het geval met fossiele brandstoffen.

Constante en onuitputbare energievoorziening

Wind en zon bieden een constante en onuitputbare bron van energie. Groene energie heeft het potentieel om in onze volledige energiebehoefte te voorzien.

Meer jobs

Technologieën gerelateerd aan fossiele brandstoffen zijn doorgaans geautomatiseerd en kapitaalintensief. De groene energie industrie, daarentegen, is meer arbeidsintensief. Dit betekent dat de laatste sector meer jobs creëert dan de eerste.